Tam Dân

Việt Nam
Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Điểm Nhóm Tam Dân – Tỉnh Quảng Nam

Vào lúc 9 giờ ngày 08/03/2017, Hội Thánh Tin Lành Trường Xuân tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và công bố quyết định công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Tam Dân, thuộc xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, với hơn 200 người tham dự.