tầm ảnh hưởng của cha mẹ

Giáo Dục
Chìa Khóa để Nuôi Dưỡng những Đứa Trẻ Tốt Bụng

Cách đây 2 năm, một nghiên cứu gây tranh cãi được đăng tải trên Current Biology đã kết luận rằng trên thế giới, trẻ em theo đạo chia sẻ ít hơn trẻ em từ những gia đình không theo đạo.