sư tử bảo vệ

Lời Chứng Quốc Tế
ISIS tấn công, sư tử bảo vệ

Câu chuyện lạ lùng, hy hữu như thể được trích ra từ Kinh Thánh: một mục sư bí mật phục vụ Chúa ở Trung Đông vừa làm chứng rằng 3 con sư tử đã đến giải cứu ông và nhóm tín hữu khỏi các binh sĩ Hồi giáo cực đoan.