Stephen

Quốc Tế
Bé trai 8 tuổi: “Thiên sứ” đã giúp em nâng chiếc xe hơi lên để cứu cha

Mẹ bé J.T nói "Toàn bộ chuyện này là một phép lạ. Không có cách nào khác để giải thích cả. Không cách nào một cậu bé có thể làm được điều đó. Tôi chỉ cảm thấy rằng, bây giờ trách nhiệm của chúng tôi là phải nói cho mọi người biết rằng ngày nay vẫn còn có phép lạ."