sợ hãi

Bạn Đọc Viết
Những con sâu bự

Là con gái, cũng như phần lớn bạn gái khác, nó sợ sâu. Đặc biệt là những con sâu lông dài hay loại trơn tru, mủm mỉm, mềm nhão, những “gã khổng lồ” trong thế giới sâu bọ. Khiếp. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

Dưỡng Linh
20 Câu Kinh Thánh Về Sự Sợ Hãi Và Lo Lắng Nhắc Bạn Nhớ Rằng Chúa Đang Tể Trị

Chúa ban cho chúng ta năng lực để sống một cuộc đời can đảm và bình an. Khi mọi thứ xung quanh đẩy chúng ta vào sự sợ hãi và lo lắng, Lời của Chúa trong lòng sẽ nhắc nhở và an ủi chúng ta.