Sìn Suối Hồ

Mỗi tuần một nhân vật
Mục sư Hảng A Xà: “Hội Thánh chúng tôi từng thông công với nhau bằng… thuốc phiện!”

Bạn còn nhớ 2 bài viết của Oneway giới thiệu về "Làng Tin Lành Sin Suối Hồ" cách đây vài tháng? Cả làng người dân tộc H'Mong nghiện thuốc phiện,

Việt Nam
Cả làng nghiện thuốc phiện tin Chúa

Trao đổi với mục sư Hảng A Xà, quản nhiệm Hội Thánh Sìn Suối Hồ, Lai Châu, chúng tôi cảm thấy vô cùng phước hạnh, khi ông chia sẻ về cách mà Đức Chúa Trời hành động trên làng ông, trên bản thân ông thật kỳ diệu