Satan

Giáo Dục Quốc Tế
Thông điệp cho tất cả Cơ đốc nhân về Satan từ một mục sư nổi tiếng trước khi ông qua đời

Nhà truyền giáo được nhiều người ngưỡng mộ Billy Graham hiện nay đã 98 tuổi và có một thông điệp rất quan trọng để lại cho tất cả mọi người trước khi ông qua đời. Đây là sứ điệp mà chúng ta là thế hệ này nên lưu ý.