sách Cơ Đốc

Giới thiệu Việt Nam
Giới thiệu sách: 7 BƯỚC ĐỂ NHẬN SỰ ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN     
Oneway.vn – Các bạn mến! Cuộc sống hằng ngày với nhiều bận rộn khiến chúng ta đôi lúc quên đi những điều tưởng chừng bình…
Tin Vắn
Câu chuyện Việt Nam: Giáo hội Mennonites ở Việt Nam trong chiến tranh Mỹ – Việt

Sau Chiến tranh Đông Dương của Pháp, Uỷ ban Trung ương Mennonite (MCC) vào năm 1954 đã bắt đầu một chương trình cứu trợ người di tản ở miền Nam Việt Nam, và sau đó nhanh chóng tham gia vào các chương trình cứu trợ và y tế với Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp và với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam