Sắc lệnh chống nạo phá thai

Giáo Dục Quốc Tế
Sự Sống Đang Chiến Thắng Tại Mỹ

Oneway.vn - Phó Tổng Thống Mike Pence nói, “Sự sống đang chiến thắng tại Mỹ.’’ Thật vậy, với tỉ lệ nạo phá thai thấp nhất từ năm 1974, ngày này thật đáng để tưởng nhớ điều tuyệt vời đó một cách đặc biệt và chúng ta nên xứng đáng cho một cuộc diễu hành ủng hộ việc chống nạo phá thai này.