rick warren

Dưỡng Linh
Nếu Chúa yêu bạn và tôi, vì sao Ngài đã không đem chúng ta vào thiên đàng ngay từ đầu?

Vì sao con người phải sống và chịu nhiều đau khổ trong thế gian trong khi họ có thể về nước Thiên đàng ở với Đức Chúa Trời? Đây là câu hỏi của mục sư Rick Warren đặt ra khi ông giải thích về mục đích đời sống.

Quốc Tế
Bí Quyết Có Một Hôn Nhân Tuyệt Vời Trong Suốt Cuộc Đời Từ Vợ Chồng Rick Warren

Gần đây, mục sư nổi tiếng Rick Warren và vợ đã có một cuộc thảo luận trung thực về cuộc hôn nhân tuyệt vời trong một xã hội đầy dẫy những điều phá hoại nó