Ramadan

Quốc Tế
Từ chối cứu người trong tháng chay Ramandan

Trong suốt tháng chay Ramadan, những người Hồi giáo phải thực hiện nghiêm ngặt quy định không ăn uống, không đụng chạm vào bất cứ thứ gì không thanh sạch, họ chỉ làm từ thiện và cầu nguyện. Vì lẽ đó, các bác sĩ Hồi giáo vừa qua đã từ chối cứu chữa, khiến một bệnh nhân tử vong.