Rạch Chiếc

Việt Nam
[TRỰC TIẾP] Chương trình “Sống bởi đức tin” – Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Giáo hội (ngày 3/11)
9g sáng 3/11/2017, chương trình Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Giáo hội với chủ đề “Sống bởi đức tin” tiếp tục diễn ra tại…
Việt Nam
Tường thuật: “Sống bởi đức tin” – Chương trình Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Giáo hội (ngày 3/11)
9g sáng 3/11/2017, chương trình Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Giáo hội với chủ đề “Sống bởi đức tin” tiếp tục diễn ra tại…