Quảng Trị

Việt Nam
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Trị Năm 2017

Trong hai ngày 22-23/03/2017 tại nhà thờ Tin Lành Khe Sanh, Ban hiệp nguyện Tin Lành tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình Hội đồng Bồi linh năm 2017, đây là chương trình định kỳ hằng năm dành cho tất cả các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong tỉnh. Chương trình khai mạc Hội đồng được diễn ra lúc 09 giờ ngày 23/3/2017.

Tin Vắn
Quảng Trị: Chương trình ca nhạc Thánh và chia sẻ niềm tin “Sự Sáng cho trần gian”

Nhân Hội đồng Bồi linh tỉnh Quảng Trị, Hội Thánh Tin Lành trong toàn tỉnh hợp sức tổ chức chương trình ca nhạc thánh và chia sẻ niềm tin với chủ đề: “Sự Sáng Cho Trần Gian”.

Công Tác Xã Hội Tin Vắn Việt Nam
Hành Trình Cùng Em Đến Trường 2016: Triệu An, Triệu Trạch – Niềm Vui Trên Miền Cát Trắng
Oneway.vn:  Vào lúc 8 giờ 30 ngày 21/07/2016, chương trình Cùng Em Đến Trường 2016 đã có mặt tại thôn Bồ Bản, xã Triệu An,…