phục sinh

Người Đồng Sáng Lập Tổ Chức Chinh Phục Sinh Viên Cho Đấng Christ Đã Tin Chúa Như Thế Nào? (P2)
Quốc Tế
Người Đồng Sáng Lập Tổ Chức Chinh Phục Sinh Viên Cho Đấng Christ Đã Tin Chúa Như Thế Nào? (P2)

Tiếp nhận Đấng Christ là đầu phục cuộc đời cho Ngài hoàn toàn - ý muốn, cảm xúc, trí khôn của mình. Như thể chúng ta bước ra để Đấng Christ bước vào.

Việt Nam
Sứ Điệp Phúc Âm Mùa Thương Khó – Phục Sinh

Gần 20 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa trong đêm truyền giảng tối ngày 28/3 vừa qua tại Hội Thánh Trường Thọ, Ninh Phước, Ninh Thuận, do nhóm Mục Vụ Mùa Gặt TPHCM tổ chức nhân dịp lễ Thương khó – Phục sinh.