phúc âm

Mỗi tuần một nhân vật
“Chúa có thật!”

Tôi chia sẻ những điều này để làm chứng về cuộc đời mình, về cách mà Đức Chúa Trời đã hành động diệu kỳ trên tôi, chỉ với ao ước ai đó đọc được sẽ tìm đến với Chúa, tin nhận Chúa,

Quốc Tế
Người Hồi giáo Trung Đông “khát” Phúc Âm

Một vị mục sư hàng ngày vẫn liều mạng mình để chia sẻ lẽ thật về Chúa Jesus ở Trung Đông cho biết ông nhìn thấy “niềm khát khao khổng lồ” đối với Phúc m trong vòng người Hồi giáo, khi họ liên tục xin ông Kinh Thánh.