phim cơ đốc

Quốc Tế Tin Vắn
Review – Bộ phim “Phép màu từ Thiên Đường”

Bộ phim “Phép màu từ Thiên Đường” là một bộ phim Cơ Đốc được dựng dựa trên một câu chuyện có thật tại Texas, Mỹ. Bộ phim thuật lại câu chuyện đức tin của một gia đình Cơ Đốc, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn,

Bạn Đọc Viết Tin Vắn
Bộ phim Cơ Đốc “Phép màu từ Thiên Đường”

Bộ phim “Phép màu từ Thiên Đường” là một bộ phim Cơ Đốc được dựng dựa trên một câu chuyện có thật tại Texas, Mỹ. Bộ phim thuật lại câu chuyện đức tin của một gia đình Cơ Đốc