Phan Thiết

Truyền Giảng
Truyền Giảng Tin Lành Tại HTTL Phan Thiết

Vào lúc 20g00 ngày 26/3/2017, tại nhà thờ Tin Lành Phan Thiết, chương trình truyền giảng Tin Lành do Ban Truyền giáo tỉnh phối hiệp cùng Hội Thánh Phan Thiết thực hiện. Tổng số tham dự khoảng 250 người, trong đó có 100 thân hữu.