Phá bỏ nhà thờ và chôn sống

Quốc Tế
Chính sách mới chống Cơ Đốc Giáo của Trung Quốc: Phá bỏ nhà thờ và chôn sống

Gần đây, một loạt các hoạt động đàn áp chống lại cộng đồng Cơ Đốc giáo đã diễn ra tại tỉnh Chiết Giang phía đông nam Trung Quốc, chính quyền đã phá hủy hai nhà thờ vào ngày 13 và 14/4.