Pa-lét-xtin

Quốc Tế
Biểu Quyết Liên Hợp Quốc về Pa-lét-xtin và Y-sơ-ra-ên

Oneway.vn - Biểu quyết Liên Hợp Quốc chống lại Y-sơ-ra-ên có thể thực sự là một bước giật lùi cho cái được gọi là “giải pháp hai đất nước”. Tiến trình hòa bình đã và đang tập trung vào việc đề xuất nhà nước Pa-lét-xtin bên cạnh nhà nước Y-sơ-ra-ên và giờ thì điều đó có thể đang thay đổi.