nước sạch

Việt Nam
Chúa sắm sẵn mọi thứ khi ta dốc lòng cầu nguyện

Trong hành trình theo chân các nhà thiện nguyện làm giếng nước cho bà con dân tộc Khơ-me và S-tiêng tại tỉnh Bình Phước, những nơi đang gặp khó khăn rất nhiều về nước uống.