nỗi đau của bạn

Giáo Dục
Bộ phim Túp Lều (The Shack) nói gì về nỗi đau của bạn?

Bộ phim Túp lều được công chiếu tại rạp như là sự đánh dấu năm thứ mười của tiểu thuyết cùng tên tự xuất bản của nhà văn Paul Young. Tiểu thuyết này xuất hiện vào năm 2007 và lưu hành rộng rãi trong thị trường Cơ Đốc Nhân đến mức trở thành một hiện tượng toàn cầu. Theo báo cáo thì đầu mùa hè năm 2008, hơn một triệu bản đã được bán ra và cuối năm 2009 là hơn mười triệu bản.