nick vujicic

Quốc Tế
Nick Vujicic Và Vợ Chia Sẻ Câu Chuyện Tình Yêu Và Đức Tin Qua Cuốn Sách Mới “Love Without Limits”

Nick Vujicic viết “Cuốn sách nhằm chia sẻ câu chuyện tình yêu của chúng tôi với bạn và cũng để cho các bạn thấy những điều chúng tôi đã thấy và học được".