nick vujicic

Quốc Tế
Hai người khuyết tật nổi tiếng nói về người khuyết tật

Nick Vujicic đã chia sẻ về cuộc đấu tranh cá nhân họ và lý do họ tin rằng cuộc sống thật thiêng liêng kể từ khi con người được thụ thai cho đến khi qua đời.

Quốc Tế
Nick Vujicic Và Vợ Chia Sẻ Câu Chuyện Tình Yêu Và Đức Tin Qua Cuốn Sách Mới “Love Without Limits”

Nick Vujicic viết “Cuốn sách nhằm chia sẻ câu chuyện tình yêu của chúng tôi với bạn và cũng để cho các bạn thấy những điều chúng tôi đã thấy và học được".