những ngọn tháp

Việt Nam
Chuyên đề: XÂY NHÀ ĐỂ ‘CHỌC’ ÔNG TRỜI – Bài 3: Những ngọn ‘tháp Ba-bên’ đầy dẫy đất
Oneway.vn – Sau trận lụt lịch sử thời Nô-ê (Noah), Đức Chúa Trời truyền dặn loài người “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và…