những câu hỏi

Dưỡng Linh
Hôn nhân – những câu hỏi cần lời đáp

Ai cũng muốn biết chắc rằng người mình lấy sẽ không làm mình thất vọng, nản lòng hay đột nhiên biến thành người khác. Nhưng khi kết hôn, như Elisabeth Elliot nói "cưới một tội nhân",