nhân sự truyền giáo

Việt Nam
Bồi Dưỡng Cho Nhân Sự Truyền Giáo Tỉnh Quảng Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc Chúa trong công tác chứng đạo, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam tổ chức khóa bồi dưỡng Kinh Thánh và kỹ năng chứng đạo cho nhân sự Truyền giáo các Chi Hội trong tỉnh từ ngày 21- 22/02/2017 tại nhà thờ Tin Lành Chiên Đàn.