nhắc nhở

Quốc Tế
“Trăng máu” – dấu chỉ của Thiên Đàng?

“Đã có những bằng chứng Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời kiểm soát mặt trời, mặt trăng và các vì sao - Ngài đang gửi đến chúng ta những dấu hiệu qua các hiện tượng trên trời. Câu hỏi là, chúng ta có đang lắng nghe?”