nhà thờ Satan

Quốc Tế
Kẻ đứng đầu nhà thờ Satan quay đầu tin nhận Chúa

Vào tháng 10 năm 2015, và Nhà thờ Lớn của Lucifer (Greater Church of Lucifer ) bắt đầu mở cửa vào dịp Halloween ở Texas, là tòa nhà công khai đầu tiên của những kẻ tôn thờ Lucifer.