người Hồi Giáo tin Chúa

Lời Chứng Quốc Tế
Tôi đã tìm thấy Chúa và chính Chúa thay đổi đời sống tôi

Oneway.vn - Tôi là một người Hồi Giáo, sống ở Ả Rập Xê-út. Trước đây, tôi rất ghét những người Cơ Đốc Nhân nhưng chính đời sống của những người đồng nghiệp của tôi là Cơ Đốc đã làm cho tôi thay đổi cái nhìn và tôi tìm kiếm câu trả lời tại sao họ lại có một cuộc sống tốt lành như vậy.