ngoại tình

Dưỡng Linh Tình yêu - Hôn nhân
Hôn nhân là điều thiêng liêng

Cơ đốc nhân phải chắc chắn rằng tất cả tình dục ngoài hôn nhân là sai trái. Điều này có nghĩa sự gian dâm, ngoại tình hay đồng tính đều là sai trái. Đức Chúa Jesus phán với người đàn bà phạm tội ngoại tình rằng, “hãy đi, đừng phạm tội nữa” (John/Giăng 8:11).