năng quyền đắc thắng

Dưỡng Linh
Bạn Có Đang Sử Dụng Năng Quyền Của Chúa Để Đắc Thắng Cám Dỗ?

Cám dỗ là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời mỗi chúng ta. Vì thế, chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ để đối mặt với nó. Lời Chúa dạy rằng Cơ Đốc nhân có thể chống lại cám dỗ bằng năng lực của chính Chúa.