mục vụ

Lời Chứng Quốc Tế
Người mang án 500 năm tù & sứ mạng “biến cái chết thành sự sống”
Oneway.vn – Là cựu cảnh sát, công tố viên và thẩm phán, ông Robert Newsom có ​​vẻ là mẫu hình tiêu biểu cho luật pháp…
Giáo Dục
10 lời khuyên kêu gọi tài chính cho mục vụ

Từ một nhóm nhỏ trong Hội Thánh đến mục vụ thể thao, những chuyến đi chia sẻ với cộng đồng, thăm các doanh nghiệp phi lợi nhuận… bạn cần phải kêu gọi tài chính để bắt đầu cho các dự án mục vụ mới của mình.