Mục sư Nam Quốc Trung

Mỗi tuần một nhân vật
Bước khỏi trũng bóng chết

“Khi không thể vơ vét thêm tiền bạc trong gia đình được nữa, tôi bắt đầu dấn sâu vào gian ác, trộm cướp... để thỏa mãn những cơn nghiện” - mục sư Nam Quốc Trung nhớ lại.