Mục sư Lê Minh Phương

Giới thiệu Việt Nam
Trung tâm Cai nghiện Cơ đốc Gia đình Nissi: Cai nghiện bằng tình yêu Thiên Thượng
Oneway.vn – Trung tâm Cai nghiện Cơ đốc Gia đình Nissi do Mục sư  Lê Minh Phương sáng lập, tọa lạc tại xã Long Thượng,…