một nửa

Dưỡng Linh
Người bạn cưới có đúng là “một nửa hoàn hảo” của bạn không?

Oneway.vn - Khái niệm ‘một nửa đích thực’ có thực sự tồn tại không? Và nếu bạn đang hẹn hò, làm thế nào để biết người kia có đúng là một nửa của mình hay không? Có phải đó là người hiếm khi cãi nhau với bạn? Người ấy có cùng sở thích với bạn? Trong bài kiểm tra tính cách đang thịnh hành, người ấy có kết quả bổ sung với bạn? Đó có phải là người mà bạn cảm thấy có thể sống cùng đến cuối cuộc đời? Hay người có tất cả những điều này?