Một Bệnh Viện Cơ Đốc

Quốc Tế
Một Bệnh Viện Cơ Đốc Tại Iraq Đang Cứu Sống Mạng Sống Của Các Quân Lính ISIS

Oneway.vn - Mục sư Franklin Graham, chủ tịch của tổ chức cứu trợ Samaritan’s Purse đã tuyên bố rằng tổ chức cứu trợ nhân đạo đang giúp để cứu lấy mạng sống của các quân lính của Nhà Nước Hồi Giáo Tự Xưng ISIS đang bị trọng thương bên ngoài Mosul, Iraq.