Moses

Quốc Tế
“Môi-se rẽ biển” luôn thách thức các nhà khoa học

Từ khá lâu, các nhà nghiên cứu Kinh Thánh và các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra bằng chứng để giải thích một cách thuyết phục nhất câu chuyện Môi-se (Moses) rẽ biển để cứu dân mình…