Michio Kaku

Lời Chứng Quốc Tế
Nhà vật lý nổi tiếng thế giới gây chấn động với phát hiện về sự hiện hữu của “Đức Chúa Trời”

Oneway.vn – Khi trả lời một câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và Chúa, nhà vật lý nổi tiếng thế giới Michio Kaku nói rằng hầu hết các nhà vật lý thực sự tin vào một Đức Chúa Trời vì cách vũ trụ được thiết kế.