Mauro

Quốc Tế
Cơ Đốc Nhân bị ISIS bách hại: “Chúa sẽ dùng địa ngục này để làm phép lạ”

Phiến quân Hồi giáo ISIS đã vươn đến Iraq và Syria, tàn phá toàn bộ các thành phố và nhiều gia đình nhưng điều này không ngăn trở những tín hữu trung thành đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời – Đấng sẽ phục hồi cuộc sống của họ.