ma quỷ

Mỗi tuần một nhân vật
Ma quỷ đã ‘nuốt’ tôi khi tôi rời tay Chúa

Tôi là Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh năm 1993, quê quán Quảng Nam. Sinh trưởng trong gia đình khá giả, đạo dòng và sinh hoạt tại nhà thờ truyền thống, tôi hầu như không lo lắng gì về mọi thứ, cho đến một ngày...

Dưỡng Linh Việt Nam
Đạo lý của quỷ dữ

Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì,

Dưỡng Linh
Thiên Sứ và Ma Quỷ có thật không? Nếu có thật thì họ đang làm gì?

Oneway.vn - Giáo Trưởng Jonathan Bernis — một lãnh đạo nổi tiếng của Messianic Jewish Ministry trong hơn 3 thập kỷ - gần đây đã thảo luận những đề tài phức tạp về Thiên sứ, ma quỷ và sự giáng sinh và sự chết của Chúa Giê-xu trong suốt cuộc phòng vấn với trang tin điện tử Faithwire.