ly hôn

Dưỡng Linh
Đã đến lúc lên tiếng “Đừng ly hôn!”

Nhà tâm lý học Diane Medved vừa xuất bản viết quyển sách có tiêu đề: “Đừng ly hôn!”. Theo tác giả, hầu hết các vụ ly hôn gây tổn hại nhiều hơn người ta tưởng. Bởi ly hôn không phải giải pháp, nó không mang lại sự bình yên mà đôi bên hy vọng…