Lucifer

Quốc Tế
Kẻ đứng đầu nhà thờ Satan quay đầu tin nhận Chúa

Vào tháng 10 năm 2015, và Nhà thờ Lớn của Lucifer (Greater Church of Lucifer ) bắt đầu mở cửa vào dịp Halloween ở Texas, là tòa nhà công khai đầu tiên của những kẻ tôn thờ Lucifer.