lòng rộng rãi

Dưỡng Linh
Lòng rộng rãi đến từ Đức Chúa Trời

Oneway.vn - Trong khi điều này dường như hiển nhiên đối với bạn, nhưng đó lại là một sự ngạc nhiên đối với nhiều người khác khi họ nhận ra rằng Đức Chúa Trời thật rộng rãi. Tôi đã không nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng rộng rãi khi tôi còn trẻ.