Lời cầu nguyện

Dưỡng Linh
Lời cầu nguyện tạo nên sự khác biệt

Oneway.vn - Smith Wigglesworth là một trong những nhà truyền giáo kết quả nhất và hiệu quả nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, không phải bao giờ ông cũng là người công bình và tin kính. Trước đó, ông đã từng là một tên vô lại.