Leah

Quốc Tế
Một nạn nhân của bọn buôn người làm chứng

Tôi sợ hãi, tôi gầy gò, ốm yếu và tổn thương tan nát từ thể chất tới tinh thần. Tôi bị khinh bỉ vì là gái mại dâm, không ai thèm quan tâm đến tôi, mọi người, mọi sự dường như đều chống lại tôi, trừ Chúa...