Lê Minh Phương

Mỗi tuần một nhân vật
Gặp lại “Phương mặt quỷ”

Bạn không thể tưởng tượng được đâu. Trước đây tôi từng là nỗi kinh hoàng cho những người xung quanh, không ít người đã khiếp hãi gọi tôi biệt danh ấy: Phương mặt quỷ” - anh Lê Minh Phương chia sẻ.