Lễ Cảm Tạ

Việt Nam
Cung hiến Hội Thánh “Vườn Nổi Tình Thương” tại Campuchia

Sáng 18/6/2017 tại làng Vũng Luông, Campuchia đã tổ chức chương trình Lễ Cảm tạ và Cung hiến Hội Thánh Tin Lành Vườn Nổi Tình Thương – Agape Floating Garden.

Việt Nam
Lễ Cảm Tạ Chúa, Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HT Trà Cú

Cảm tạ Chúa vô cùng, vì “Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi những việc lớn, nhơn đó chúng tôi vui mừng” (Thi Thiên 126:3). Trà Cú là một huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, người Khmer chiếm 60% dân số, có người tin Chúa Giê-xu từ năm 1930. Sau đó phát triển thành Hội Thánh Trà Cú vào năm 1967, cho đến nay tròn 50 năm. Để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, vào lúc 9 giờ ngày 22/3/2017, Hội Thánh Chúa tại Trà Cú – tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa, kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh.

Việt Nam
Lễ Cảm Tạ Chúa Tại Hội Thánh Tin Lành Tân Châu, Tỉnh An Giang

Nhằm tỏ lòng biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm cho Hội Thánh trong những năm qua, vào lúc 9 giờ ngày 2/3/2017, Hội Thánh Chúa tại Tân Châu – tỉnh An Giang tổ chức chương trình Lễ Cảm tạ Chúa thật phước hạnh.