Lào

Truyền Giảng Việt Nam
Gần 100 người Việt lần đầu tiên dự truyền giảng tại Lào
Oneway.vn – Tối 4/11/2018, Ủy ban Truyền giáo – Tổng hội Tin Lành Việt Nam lần đầu tiên tổ chức chương trình Truyền giảng Tin…