lãnh đạo

Dưỡng Linh
7 yếu tố cần thiết của một nhóm trưởng

Có thể bạn chưa được đào tạo và cần bồi dưỡng để biết mình cần làm gì để nhóm nhỏ phát triển. Nhưng hy vọng 7 yếu tố cần thiết này sẽ giúp bạn dẫn dắt nhóm nhỏ tốt hơn.

Donald Trump
Quốc Tế
500 Lãnh Đạo Tin Lành Gặp Gỡ Donald Trump Để Thẩm Định Đức Tin

"Mục tiêu của chúng tôi là có một cuộc trò chuyện để hiểu hơn về những gì Donald Trump làm cho đất nước", Tony Perkins, chủ tịch hội đồng Tin Lành Family Research Council cho biết.