lãnh đạo

Donald Trump
Quốc Tế
500 Lãnh Đạo Tin Lành Gặp Gỡ Donald Trump Để Thẩm Định Đức Tin

"Mục tiêu của chúng tôi là có một cuộc trò chuyện để hiểu hơn về những gì Donald Trump làm cho đất nước", Tony Perkins, chủ tịch hội đồng Tin Lành Family Research Council cho biết.