Lãnh đạo Tin Lành phản đối đồng tính

Quốc Tế
Các Lãnh Đạo Tin Lành Phản Đối Luật Thỏa Hiệp Cộng Đồng Những Người Đồng Tính Nữ (LGBT) và Quyền Tôn Giáo

Một số những Cơ đốc nhân thẳng thắn nói rằng họ sẽ không bao giờ thỏa hiệp với cộng đồng những người đồng tính nữ và quyền tôn giáo.