Lâm Đồng

Việt Nam
Lễ Khai Giảng Lớp Bổ Túc Thần Học Trung Cấp Năm Thứ II – Tại Lâm Đồng

Vào lúc 09 giờ ngày 08/03/2017 tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ khai giảng lớp Bổ túc Thần học Trung cấp niên học 2017 - năm thứ II cho 150 Khoá sinh.

Việt Nam
Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Các Chi Hội Tại Tỉnh Lâm Đồng

Vào hai ngày 20-21/2/2017, tại tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình bổ nhiệm Quản nhiệm các Chi Hội. Hiện diện trong cả hai chương trình gồm có: Mục sư Kon Sa Ha Hăck - UV TLH, mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cùng quí Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và Chấp sự đại diện các Chi Hội. Bên cạnh đó, có các cấp chính quyền huyện, xã về dự và tặng hoa chúc mừng.